Правилник

 Почетна / Правилник

Овим Правилником се уређују правни односи између БитЛаб д.о.о. Бања Лука и корисника услуга. Овај Правилник ступа на снагу даном објаве, те важи док се не промијени.

Корисник услуга је правно или физичко лице које од БитЛаба купује кориштење услуга или од БитЛаба наручује услугу.

Овај Правилник се односи на све кориснике који код БитЛаба имају закупљен хостинг, регистроване домене, закупљене ИП адресе и ССЛ сертификате.

Првлилник има за циљ спрјечавање незаконитих активности или евентуалне злоупотребе на серверима БитЛаба, поштујући слободу говора и изражавања уколико није штетна за друге, заштиту интегритета и приватности корисника, као и обезбјеђење сигурности и поузданости мреже.

Наруџбом/кориштењем услуга БитЛаба, корисник прихвата правила понашања садржана у Правилнику, што подразумијева да неће предузимати активности, које су у супротности са овим Правилником.

Уколико корисник са БитЛабом потпише уговор о кориштењу услуга, одредбе тог уговора имаће предност у односу на овај Правилник.

Повјерљиви подаци/h4>

БитЛаб ће штитити тајност приватних података који су му достављени у вези са оснивањем корисничког односа те их користити само за властите потребе, као и законом одређене сврхе. Више о овоме прочитајте у доњем дијелу овог документа: Политика приватности.

У случају промјене података који се односе на корисникову регистрацију (адреса, телефон, назив и сл.), корисник је дужан о промјенама без одгaђања обавијестити БитЛаб писаним путем, писмом или путем е-поште, а најкасније 8 дана од дана настанка промјене. У противном, сва коресподенција ће бити упућена на задњу познату адресу и сматрат ће се да је достава која се темељи на постојећим подацима ваљано извршена.

БитЛаб гарантује повјерљивост информација садржаних у материјалима у вези пројеката, те чување пословне тајне, интелектуалног и индустријског власништва, патената садржаних у тим материјалима, без обзира да ли су регистровани или не.

БитЛаб не може бити одговоран за сигурност података достављених несигурним каналима, над којима нема никакву контролу.

Кориснички налог

Svako lice može da uputi zahtjev za korištenje BitLab usluga. Prilikom podnošenja zahtjeva, lice je dužno da dostavi tačne kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon, adresu e-pošte. Ukoliko su dostavljene netačne informacije (pogrešan telefon, adresa e-pošte), BitLab neće dalje obrađivati dostavljeni zahtjev.

Отварањем корисничког налога, корисник је сагласан да га БитЛаб може контактирати ради редовне комуникације везане за услугу коју користи, као и ради ванредних обавјештења и понуда.

БитЛаб ће настојати да сва обавјештења достави путем е-поште.

У сврху пружања неких услуга, БитЛаб ће кориснику доставити на кориштење корисничко име и лозинку (или више њих) који служе за аутентификацију приступа услугама које пружа БитЛаб. Корисник је дужан да чува добијене креденцијале, да их не даје неовлаштеним лицима и дужан је да брине о безбједности рачунара на коме се ови подаци налазе, да га чува од хакера, вируса и другог непожељног софтвера.

Корисник одговара за све активности извршене под његовим корисничким именом и лозинком.

У случају злоубпотребе налога, сумњивих активности или узастопних захтјева које не можемо да верификујемо са клијентом, БитЛаб задржава право да клијенту суспендује налог, затражи додатна документа за верификацију или једностано раскине пословни однос. У случају једностраног раскида пословног односа, у периоду закупа, клијент има право да у року од 15 дана мигрира своје услуге код другог провајдера.

У случају злоупотребе или сумње на злоупотребу корисничког имена, корисник је сугласан да га БитЛаб има право теретити за све трошкове учињене под његовим корисничким именом, до тренутка пријаве злоупотребе БитЛабу.

БитЛаб је у могућности да промијени клијентову лозинку по примању писменог захтјеву, са доказом о томе да је клијент власник услуге. Телефонски захтјеви нису прихватљиви. Параметри за приступ се не шаљу на адресе које нису наведене у корисничкомс налогу.

Правила везана за хостинг услуге

БитЛаб се обавезује омогућити кориштење закупљених услуга на најбољи могући начин. То укључује: надгледање рада сервера и друге техничке опреме, надоградња сервера, ширење капацитета према броју корисника, подршку корисницима, отклањање евентуалних грешака и проблема у раду сервера.

БитЛаб има право затражити од корисника накнаду трошкова који су изазвани неприхватљивим, односно недозвољеним кориштењем услуга.

БитЛаб задржава право да онемогући или укине приступ корисницима било којој услузи у случају процјене да се услуга не користи на прикладан начин.

У циљу осигурања слободног и неометаног кориштења услуга, ови поступци су неприхватљиви и строго забрањени:

објављивање или преношење информација које директно крше постојеће локалне и/или међународне законе
објављивање или преношење информација за које се зна или претпоставља да су лажне, а чије би кориштење могло нанијети штету другим особама
слање или преношење рекламних или промотивних материјала другим корисницима интернета без њиховог пристанка или тражења (СПАМ)
објављивање, преношење или слање садржаја који су заштићени законом
прибављање или објављивање тајних, односно заштићених података неке особе, предузећа, сервиса или другог правног субјекта
објављивање, слање или преношење уврједљивих, пријетећих, вулгарних, расистичких или шовинистичких садржаја лажно представљање, односно представљање у име другог правног или физичког лица
лажно представљање, односно представљање у име друге правне или физичке особе
неовлаштено кориштење туђег корисничког рачуна или адресе е-поште
објављивање, слање или преношење садржаја који нуде услуге или производе у облику ланчаних писама
сва дјела која на директан или индиректан начин могу угрозити сигурност или неометан рад других корисника, односно функционирање услуга
објављивање садржаја за одрасле, укључујући порнографију и друге непримјерене садржаје, на простору закупљеном од БитЛаб-а
објављивање пиратских и других нелегалних садржаја на простору закупљеном од БитЛаба, што укључује, али није ограничено на: црацкинг, хацкинг, пхисхинг, пхреакинг, као и пружање веза (линкова) према таквим садржајима
превелико заузмање ЦПУ ресурса сервера (мора бити мање у било ком трентутку од 5% укупног процесорског времена). Уколико до тога дође због неоптимизоване веб-апликације или базе, презентација ће бити суспендована док се проблем не отклони. Корисник је у обавези да води рачуна о преосталом простору на диску. Уколико слободан простор падне испод 10%, корисник мора прећи на већи пакет или уклонити непотребне фајлове како би ослободио простор и омогућио несметано функционисање сајта.
Прекорачења мјесечног додјељеног протока за корисников сајт. У случају да у току мјесеца корисник потроши сав додиељени проток, његов сајт ће бити суспендован. Уколико је ово оптерећење резултат изузетно посјећеног сајта, тј. ако је сајт прерастао ограничења трнутно закупљеног хостинга, корисник ће бити контактиран и биће му понуђено ново одговарајуће хостинг рјешење.
Складиштење недозвољених садржаја. Дијељени хостинг може да се користи само за веб-датотеке, активне налоге за е-пошту и садржај корисничких веб-сајтова. Дијељени хостинг простор не може да се користи за складиштење (бацкуп) других садржаја.
кориштење ресурса сервера за изазивање DDOS напада
Хостинг пакети су искључиво за употребу од стране власника. Власници хостинг пакета нису овлаштени за препродају закупљеног пакета, нити давање услуге хостинга трећим странама на закупљеном простору, осим ако са БитЛабом не склопе такав уговор. БитЛаб има посебан вид сарадње који се зове аффилате сарадња, о којој се можете информисати на hosting.bitlab.rs/affiliates.php Ukoliko BitLab utvrdi da postoji hosting nalog na kome je hostovan veliki broj sajtova i da se pritom tim sajtovima naplaćuje hostovanje na pomenutom nalogu, hosting će biti suspendovan bez prethodnog upozorenja i bez šanse za povrat novca.
Свако прекомјерно искориштавање ресурса и наношење штете серверима или другим корисницима строго је забрањено и доводи до укидања услуге без најаве. Корисник се обавезује да ће простор, који има на располагању, користити на начин који не угрожава расположиве ресурсе, односно друге кориснике и систем у цјелости.
БитЛаб изричито задржава право да прегледа сваки дијељени хостинг налог за прекомјерно искориштење ЦПУ јединице, простора на диску и других ресурса који могу бити угрожени повредом овог споразума.
Грубо кршење правила има за посљедицу укидање услуге без најаве. БитЛаб није одговоран за евентуалне штете или одштетни захтјев, који могу настати корисниковим непридржавањем ових правила. Корисник се обавезује БитЛабу надокнадити сваки евентуални трошак према трећим странама произишао из непримјереног кориштења услуга.

Одржавање система и бекап

БитЛаб ради радовна техничка одржавања система, промјену оперативног система и софтвера са старих верзија на нове, промјену хардвера на боље перформансе, промјену интернет конекција и друга техничких унапјређења. Све ове промјене се раде у најбољој намјери са циљем побољшања услуге или са циљем отклањања тренутних и потенцијалних будућих проблема. У току наведених промјена, неки од сервиса могу бити недоступни или имати отежан рад.

У случају планираних захвата на побољшању перформанси, који могу утицати на могућност испоруке услуга кориснику, БитЛаб ће обавијестити корисника о планираним надоградњама система. Међутим, БитЛаб задржава право да унапрјеђује и врши измјене на софтверу и хардверу сервера, на којима се налазе схаред хостинзи без консултације са корисницима тих хостинга. У случају када корисник закупи читав сервер код БитЛаба (и уколико БитЛаб ради одржавање истог), битније измјене у конфигурацији сервера се раде уз консултацију са корисником.

У случају хаварије система, напада на сервере и слично, БитЛаб ће покренути процедуре предвиђене за ванредне ситуације и кренути са хитним поправкама система без предходне најаве.

У случају хаварије, БитЛаб ће покушати да врати све податке који су везани са корисниковом услугом, а који се налазе на БитЛабовом или корисничком бецкуп систему, ако је то технички изводиво.

БитЛаб није одговоран за нестале или оштећене фајлове корисника. Корисник на себе преузима пуну одговорност за све фајлове на закупљеном хостингу, као и за одржавање и бецкуп истих. Корисник има опцију да сам прави и преузма бецкуп из корисничког панела.

БитЛаб прави бекап свих сајтова једном недељно.

Корисник, уз договор, може да затражи помоћ БитЛаба око враћања бецкуп-а.

Очекивана доступност хостинга је 98% и више на годишњем нивоу.

Садржај и одржавање хостованог сајта

Корисник је у потпуности одговоран за цјелокупан садржај сајта који хостује на серверима БитЛаба. Забрањена је презентација садржаја, који може бити штетан по сервере БитЛаба или било који други сервер на интернету, као и постављање линкова ка таквом садржају на интернету. Примјери неприхватљивог садржаја: пиратски софтвер, хакерски програми или архиве, wарез сајтови, ирц и слично.

Није дозвољен пренос или презентација било какве информације, податка или материјала, који је у супротности са правним прописима Републике Српске и БиХ, којим се врши кривично дјело или привредни преступ, повреда одредби ауторског права и права индустријске својине, дјело нелојалне конкуренције, повреда добрих пословних обичаја и свако друго понашање супротно општеприхваћеним моралним начелима.

Недозвољен је неауторизовани приступ садржају других корисника, промјена садржаја, брисање или било каква прерада садржаја.

Корисници ЦМС система за управљање садржајем (WордПресс, Друпал, Јоомла, Магенто, итд), као и свих других скрипти које поставе на свој хостинг код БитЛаба, обавезни су да прате дешавања на пољу сигурности и заштите оваквих система и да уклоне познате рањивости редовним одржавањем и примјеном патцх-ова и упдате-а. БитЛаб није одговоран уколико дође до упада на сајт корисника усљед пропуста на сајту. Корисник је дужан да примијени мјере заштите. Уколико до упада дође, БитЛаб ће суспендовати хостинг корисника и обавијестити га о мјерама безбједности, а корисник је дужан да те мејре спроведе. Корисник је дужан да очисти заражене фајлове и обавјести техничку подршку путем тикета и тек тад ће хостинг поново бити активиран. Уколико корисник не може сам да изврши чишћење заражених фајлова, може затражити помоћ БитЛаба, уз одговарајућу надокнаду.

Предузимање мера у случају неприхватљивог понашања

БитЛаб неће активно пратити рад корисника са циљем да се увјери да ли се поштују правила понашања. Корисник БитЛаба је дужан да сарађује при преузимању превентивних и корективних активности ради спрејчавања кршења Правилника.

Провјера рада корисника се врши на основу жалбе од стране трећег лица и у том случају процедура је сљедећа:

  1. У случају жалбе или неизмирених обавеза, БитЛаб ће послати е-поруку кориснику и наложити му да отклони проблем.
  2. У случају да корисник не реагује на врјеме, БитЛаб ће суспендовати презентацију (веб-сајт) док се проблем не отклони.
  3. У случају поновљених кршења Правилника, БитЛаб задржава право да без повратка средстава прекине пружање услуге.
  4. У случају кршења закона, БитЛаб ће учинити доступним релевантне податке и информације надлежним органима, уколико за то постоји законска обавеза.
  5. У случају да активности корисника нанесу материјалну штету БитЛабу (казне, оштећења система и слично), БитЛаб задржава право да наплати трошкове у дуплој вриједности или покрене правни поступак, са захтјевом за накнаду штете.
  6. У случају нарушавање угледа фирме БитЛаб, задржавамо право да обуставимо даље пословање са клијентом и понудимо му могућност да пресели свој хостинг и домене код другог провајдера у року од 14 дана.

Ванредне околности

БитЛаб задржава право да у случају ванредних околности промијени или суспендује било који сајт, налог, базу података, или било коју другу компоненту сајта, за коју сматра да узрокује проблеме или велика оптерећења сервера.

Процедура у случају компромитованог налога

Уколико се деси да клијентов хостинг налог буде хакован (буде упада, убаченог вируса или се шаље спам са тог налога), процедура БитЛаба је сљедећа:

1. У случају првог упада слиједи суспендовање налога и слање е-поште клијенту, у коме су назначени подаци, на које треба да нас контактира чим прочита поруку

2. У случају другог упада слиједи суспендовање налога на 24 часа

3. У случају трећег упада хостинг налог се брише са нашег сервера, без поврата новца

Правила везана за домене

Корисник је сам одговоран за исправност наруџбе преко сајта БитЛаба и плаћање исте. БитЛаб не сноси одговорност уколико корисник изврши погрешну наруџбу. Услуга ће бити реализована, а накнадне промјене нису могуће. Уколико се деси да корисник поручује домен и при поруџби погрешно достави назив домена и поруџбу плати, домен ће бити регистрован, а поврат новца није могућ. Могућа је једино поновна наруџба и плаћање жељеног домена (под претпоставком да је доступан за регистрацију).

Домени се региструју на одређени период (најчешће годину дана) и БитЛаб ће омогућити функционисање домена у регистрованом периоду. Након истека домене, у случају да га клијент не продужи прије истека, домен постаје слободан, те БитЛаб не даје гаранције да ће клијент моћи наставити користити домен.

Ако се домен не продужи прије истека, домен ће бити деактивиран (суспендован), те се неће моћи користити.

При промјени параметара домена, према архитектури Интернета, потребно је извјесно вријеме да се ти нови параметри освјеже на свим серверима. БитЛаб не даје гаранције да ће ваш домен бити доступан одмах након промјене ДНС записа.

Важна напомена: Трансфер домена (промјена регистра домена, односно лица које за вас врши регистрацију и одржавање домена) не може се вршити 60 дана по регистрацији домена или ако је до истека домена остало мање од 30 дана.

Документација везана за .BА и .HR домене

За регистрацију .БА и .ХР домена потребно је да клијент пошаље поштом или достави лично документацију у БитЛабу. У случају да документација не дође или не буде исправна, домен неће бити регистрован.

БитЛаб има право да не региструје наручени домен .БА или .ХР прије него што прими потребну документацију.

Наруџбом и регистрацијом .БА домена подразумијева се да у потпуности прихватате Правилник о регистрацији за .БА домен.

Наруџбом и регистрацијом .ХР домена подразумијева се да у потпуности прихватате Правилник о регистрацији за .ХР домен

Свако активирање / деактивирање домена, које је узроковао корисник недостављањем документације или лошом документацијом и комуникацијом, иде на штету клијента, и биће посебно наплаћено.

Поручивање хостинга

Корисник је сам одговоран за вршење наруџбе преко сајта БитЛаба или путем е-поште и плаћање исте. Корисник је дужан да се претходно информише о спецификацијама хостинг пакета који жели да закупи. Потребне информације корисник може сазнати на хостинг.битлаб.рс или контактирањем техничке подршке путем тикета. БитЛаб не сноси одговорност уколико је корисник закупио неадекватан хостинг пакет. БитЛаб може да изађе у сусрет за прелазак на већи пакет уз адекватну доплату, која је у складу са важећим цјеновником.

Реализација поруџбе

Реализација поруџбе (регистрација домена, отварање хостинг налога, аудио стреаминг, куповина ССЛ сертификата) биће извршена након пријема уплате за поручене услуге. Додатне услуге (закуп ИП адресе, закуп сервера) се реализују након пријема уплате и процеса набавке истих без прецизираног временског периода. Битлаб има право да одбије било коју поруџбу без наведеног разлога.

Цијене и услови плаћања

Након извршене поруџбе, кориснику се доставља предрачун за услуге БитЛаба, са инструкцијама за вршење уплате. БитЛаб предрачуне шаље искључиво електронски, путем е-поште, на адресу коју је корисник доставио БитЛабу.

Постоје четири начина плаћања: плаћање уплатницом (као физичко лице), плаћање по предрачуну (као правно лице), плаћање картицом (онлине) и банковни трансфер (за кориснике из иностранства).

Под корисничким односом подразумијевају се све услуге које су договорене између корисника и БитЛаба за одређени временски период, а за које је корисник извршио уплату у цијелости. Услуге БитЛаба зарачунавају се и наплаћују према важећем цјеновнику.

БитЛаб задржава право да промијени цјеновник, о чему ће обавијестити кориснике објавом на свом веб- сајту или на други, за то прикладан начин.

Измјена цјеновника ступа на снагу у року од 7 (седам) дана од дана објаве.

На постојеће кориснике измијењена цијена примјењиваће се код обнове услуга по истеку рока од 30 дана од дана објављивања тих измјена на службеној страници БитЛаба.

БитЛаб може предрачуном, понудом или уговором одредити цијену која се разликује од важећег цјеновника. За услуге чија цијена није одређена цјеновником, БитЛаб цијену одређује предрачуном, понудом или уговором склопљеним са корисником.

Корисник се обавезује да ће услуге платити до дана доспијећа. У противном, у случају кашњења, БитЛаб је овлаштен на доспјела, а неплаћена потраживања зарачунати затезну камату, као и трошкове слања опомене, те има право да деактивира услугу да клијент не би начинио већу штету, а код поновног активирања да наплати трошкове реактивације.

Уколико корисник услуга не подмири своје обвезе према БитЛабу у року од 30 дана од датума издавања предрачуна / рачуна, а по писаној опомени, БитЛаб може, без додатног писаног упозорења, тренутачно прекинути кориснички однос, као и покренути поступак судске наплате.

Плаћање за услуге хостинга, регистрације домена, закуп ИП адреса, ССЛ сертификата вриши се за период унапријед од годину дана, уклико није другачије договрено.

Обнова услуга

БитЛаб ће обавијестити корисника о истицању период закупа 30 дана прије истека услуге. Обавјештење и предрачун за продужење услуге кориснику ће бити достављени путем е-поште, на адресу коју је клијент доставио БитЛабу.

У случају да не добије одговор до истека услуге, услуга ће бити суспендована по истеку датума за обнову.

Уколико је у питању услуга хостинга, фајлови ће се чувати још 15 дана након истека рока за обнову. Након 15 дана, БитЛаб задржава право да обрише фајлове са сервера, без претходне консултације са корисником.

У случају да користите неплаћени домен, БитЛаб има право да домен редиректује и користи у своје сврхе.

У случају суспендовања налога за било коју даљу активност БитЛаба у вези налога, потребно је да корисник обави уплату за обнову услуге и додатних трошкова за активирање налога.

У случају грубог кршења правила, БитЛаб има право да деактивира услугу, без ранијег упозорења.

Отказни рок за услугу дедицатед сервера је 30 дана.

У случају реализације уплате, корисницима из Републике Српске и Федерације БиХ ће поштом бити упућен оригинални рачун. Корисницима из иностранства оригинални рачун ће бити послат поштом на њихов лични захтјев.

Klijent ima obavezu da dostavi BitLabu svaku promjenu kontakt podataka (naziv, adresa, telefon). BitLab nije odgovran u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih kontakt podataka.

Предрачуни, рачуни и уговори

БитЛаб ће за комуникацију са клијентом користити примарно е-пошту, те ће се путем е-поште слати и документи који не морају да иду другим каналима.

Путем е-поште кориснку се доставља предрачун. Предрачун корисника не обавезује на плаћање, и без правних посљедица могуће га је и платити и не платити, те од корисникове одлуке зависи да ли ће услуга остати активна или ће бити суспендована.

Након уплате, био корисник правно или физичко лице, БитЛаб је дужан да изда рачун, те исти пошаље у оригиналном облику, путем поште или лично доставии на адресу корисника.

БитЛаб ће потписати уговор са корисником за сваку услугу за коју:

Битлаб процијени да је уговор обавезан
Клијент затражи уговор

У случају да клијент и Битлаб не потпишу додатни уговор о услузи, у случају рјешења конфликтних ситуација примјењују се одредбе овог Правилника.

Поврат новца

Уколико није задовољан услугом коју је закупио код БитЛаба, корисник може затражити поврат новца у пуном износу, у року од 30 дана од датума наруџбе. При томе је корисник обавезан доставити писмено образложење, односно примједбе које су разлог за отказ услуге. Поврат новца је могућ за услуге дијељеног хостинга и стриминга. Поврат новца није могуће извршити за услуге регистрације домена, закупа ИП адресе, ССЛ сертификата, ВПС-а или дедицатед сервера.

Одштета

Корисник је сагласан да нема права на било какву одштету од БитЛаба, што укључује захтјеве, губитке и трошкове, уклључујући трошкове адвоката и судског процеса. БитЛаб није одговоран у случају:

повреде лица или имовине изазване нашим производом или производом у вези са БитЛабом
да садржај било ког корисника крши или наводно крши права својине трећих лица
да садржај било ког нашег корисника крши Закон о ауторским правима

Промоције

БитЛаб са времена на вријеме организује посебне промотивно / акцијске понуде за нове или постојеће кориснике. Акцијска понуда може да укључује у себи и нову одредбу за услове кориштења, који се односе само на ту акцију.

Сви производи купљени на акцији или промоцији путем промо кода код БитЛаба не могу се мигрирати или трансферовати са БитЛаба у првих 60 дана трајања услуге. Ако је потребно мигрирати или трансферовати услугу у привх 60 дана, БитЛаб задржава право да наплати разлику у цијени до пуне цијене услуге.

Техничка подршка

Техничка подршка БитЛаб функционише преко тикета. Путем телефона можемо саслушати корисника, с тим да је, поред разговора, потребно да корисник достави захтјев писмено, путем тикета. Подршка се пружа искључиво за услуге које корисник закупљује код БитЛаба. БитЛаб пружа подршку за сва питања везана за функционалност сервера и инсталацију скрипти које нудимо (LiveConfig).. То подразумијева инсталацију скрипти из LiveConfig-a (Joomla, WordPress, итд), али не и њихов рад, мијењање или прилагођавање корисниковим потребама. Закуп хостинга не укључује подршку за плугин-ове, модуле, додатке итд. који се накнадно могу инсталирати у те скрипте (нпр. Joomla, WordPress). Те услуге могу бити предмет додатног уговора, у који ће бити укључен наш веб-тим.

Искључење од одговорности

БитЛаб није одговоран за губитке података, неуручене поруке, погрешно уручене податке, подешавање налога за е-пошту, као и за евентуалне прекиде у раду.

БитЛаб није одговоран за штету која може проистећи због погрешних контакт података. Клијент је дужан да сам на вријеме достави инфорамције о промјени контакт података.

БитЛаб не може осигурати тренутачно уклањање садржаја који су у супротности са Општим условима кориштења.

БитЛаб не провјерава и не контролише садржај који корисници постављају на простор закупљен код БитЛаба.

БитЛаб не одговара за рад инфраструктуре потребне за кориштење услуга БитЛаба, уколико је БитЛаб директно не контролише.

БитЛаб пружа подршку корисницима у доброј намјери, а у оквирима конкретних околности појединог случаја. БитЛаб не одговара за могућу штету и трошкове настале у процесу пружања подршке корисницима.

Корисник је сагласан да постоји могућност да услуга БитЛаба неће увијек бити доступна и да БитЛаб не одговара за насталу штету. Интернет је међународна рачунарска мрежа, коју БитЛаб не контролише, већ је на њу само повезан, те због тога не може гарантовати доступност услуга, које нису под директном контролом БитЛаба.

БитЛаб неће бити одговоран за евентуалну штету или измаклу корист произашлу током неопходног одржавања система, а која би могла имати утицај на квалитет услуге БитЛаба.

БитЛаб не преузима никакву одговорност за штету која би евентуално настала привременим или трајним прекидом корисничког односа због неплаћања доспјелих рачуна или кршења Правилника.

БитЛаб није одговоран за вирусе који кориснику могу бити послати преко е-поште, ФТП-а, ХТТП-а или друге електронске трансфере вируса. БитЛаб надгледа вирусе и нападе који потенцијално могу угрозити сервере БитЛаба, на којима се хостује кориснички садржаји. БитЛаб не надгледа вирусе и друге малициозне софтвере који су на рачунарима, мобилним уређајима корисника или су убачени на хостоване садржаје, са или без знања клијента усљед губитка креденцијала или пропуста на сајту корисника. Клијенту се препоручује да на својој рачунарској мрежи, рачунарима и мобилним уређајима користи антивирусне софтвере и друга сигурносна рјешења.

У случају да хостовани садржаји генеришу СПАМ или на други начин угрожавају рад сервера, кориснички налог ће бити искључен. Корисник је дужан да, прије пуштања налога у рад, отклони пропусте. Корисник може затражити помоћ БитЛаба за отклањање пропуста на свом сајту, с тим да те услуге нису закупљене услуге хостинга и оне могу бити предмет додатног уговора.

Раскид корисничког односа

Обје стране могу да раскину уговор у било којем тренутку. Накнаде које су плаћене БитЛабу, БитЛаб нема обавезу вратити.

Рјешавање спора

БитЛаб и корисник сагласни су да ће покушати мирно и уз разумијевање ријешити све спорове настале из или у вези са корисничким уговором. У случају неуспјеха, за рјешавање спора надлежан је Окружни привредни суд у Бањој Луци.

Завршне одредбе

Корисник је сагласан да БитЛаб има право промјенити Правилник, дорадити или допунити без претходне најаве. О промјенама Правилника постојећи корисници ће бити обавјештени путем веб-странице БитЛаба или на други начин.

Примјена Правилника ступа на снагу даном његове објаве на службеној страници БитЛаба и примјењује се на све кориснике који су кориснички однос засновали након тог дана.

На корисничке односе засноване прије објаве овог Правилника, његове одредбе ће се примјењивати истеком рока од 30 дана од њихове објаве, под условом да корисници у том року не искористе право на престанак (раскид) корисничког односа.

Copyright © 2021 | bitlab.rs. Сва права су задржана.